Drukuj

INFORMACJA

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy informuje   w ramach  umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowania z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 rozpoczynamy realizację  n/w działań w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem z FEAD.:

 

1)      warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

 

2)      warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu Żywności

 

3)      warsztaty edukacji ekonomicznej ( nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

 

Powyżej wymienione warsztaty realizowane będą w następujących terminach;

 

09.10.2015

23.10.2015

30.10.2015

06.11.2015r.

w godzinach 830-1230

 

Zajęcia będą składały się z 4 części tematycznych , czyli 3 x 4 , co daje łącznie 12 warsztatów.