Drukuj

INFORMACJE - Program POPŻ (lata: 2014-2020)

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy informuje   w ramach  umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowania z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 rozpoczynamy realizację  n/w działań w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem z FEAD.:

2. PODPROGRAM 2016 – efekty

3. PODPROGRAM 2017 – efekty

4. PODPROGRAM 2018 – efekty