baner
>>   Start Informacja o programie 2016-2017
PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2016-2017.

 

Od września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 771 dla osoby w rodzinie i 951 dla osoby samotnie gospodarującej.

Przewiduje się objąć wsparciem 211 osób.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 14 rodzajów artykułów żywnościowych a także będą mogły skorzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Żywność wydawana będzie od listopada br. do końca maja 2017 r. w Punkcie Wydawania żywności przy ul. Leśnej 1 w Nędzy. Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy.

 Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do Urzędu Gminy Nędza, Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie lub do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.