baner
>>   Start Informator
PDF Drukuj Email

INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin  wielorodzinnych (M.P. poz. 430) (Dz. U. poz. 755)

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło stronę internetową związaną znajdziemy informacje ogólne o programie, wniosek o wydanie Kary Rodziny, oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  (poniży link)

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=informacje