baner
>>   Start Druki-do-pobrania
PDF Drukuj Email

 

Świadczenia Rodzinne - Druki do pobrania (2018 - 2019)

 

Załącznik nr 1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik nr 2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Załącznik nr 3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załącznik nr 4

Wniosek o ustalenei specjalnego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik nr 5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Załącznik nr 7

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Załącznik nr 11

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art 30C i art 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 13

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 14

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prtzetwarzanie danych osobowych