baner
>>   Start Jednorazowa zapomoga - urodzenie dziecka
PDF Drukuj Email

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

 

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości1.000,00 zł. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

 

 Do wniosku należy dołączyć:


1. Dokument tożsamości osoby składającej wniosek;

2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego dokument potwierdzający;

4. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające conajmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.