baner
>>   Start Dokumenty programowe
PDF Drukuj Email

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemow Społecznych Gminy Nędza jest dokumentem zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, ktore funkcjonują na poziomie europejskim, ogolnopolskim, wojewodzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych i aktywności środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, podobnie jak inne dokumenty strategiczne przygotowywane na rożnych szczeblach administracji publicznej, jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  poz. 1362 ze zmianami), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację strategii rozwiązywania problemoów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

 

Pełny opis znajdzesz     TUTAJ